Zpracování posudků

Zpracování posudků2019-03-18T13:50:29+01:00

Odborné posudky pro ocenění škod po povodních.

Dojde-li již v obci/městě k mimořádné události, která způsobila škody, zpracováváme odborné Zprávy po povodni, posudky, ocenění škod – na základě kterých potom může obec žádat o náhradu škody z titulů schválených jednotlivými ministerstvy na likvidaci škod po povodni.