Domů2024-03-05T11:02:50+01:00

O společnosti

přehrada
záplavy

Crisis Consulting s.r.o. je stabilní česká společnost, která na trhu funguje již od roku 2010. Zakládáme si na tom, abychom dokázali našim klientům zejména z řad místních samospráv garantovat ten nejlepší servis, a to jak po stránce vysoké odbornosti, tak vždy vstřícného a ochotného jednání.

Hlavním oborem našeho podnikání je poradenství v oblasti vodního hospodářství, což obnáší především tvorbu (digitálních) povodňových plánů, které pro samosprávy představují klíčový nástroj pro co nejúspěšnější zvládnutí povodní jakéhokoliv stupně závažnosti. V rámci zpracování povodňových plánů zajišťujeme obcím i dodání souvisejících hlásných a varovných systémů, ať už přímo nebo ve spolupráci s osvědčenými partnery.

S povodňovými riziky a jejich zmáháním souvisí i další těžiště našich aktivit, kterým je krizový management a vypracování krizových plánů. Na základě bohatých zkušeností z akademické oblasti i praxe jsme připraveni poskytnout samosprávám krizové poradenství a tvorbu souvisejících dokumentů a plánů, díky kterým budou připraveny na krizové situace a jejich řešení.

S ohledem na skutečnost, že zpracování výše uvedených plánů ukládá dotčeným subjektům zákon (zejména vodní zákon a krizový zákon), je zpravidla možné náklady na jejich tvorbu z významné části hradit z dotačních výzev podpořených Evropskou unií, jaké vypisuje např. Státní fond životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Součástí našeho servisu poskytovaného samosprávám je proto i vyřízení příslušné dotace, v čemž jsme díky skutečně odborně zpracovaným podkladům a z toho vyplývajícím dlouhodobě vynikajícím vztahům s poskytovateli dotací mimořádně úspěšní. Nejlepším důkazem je, že jsme dokončili již více než 100 projektů z Operačního programu Životní prostředí a úspěšnost přidělení dotace pro žadatele dosahuje 100 %.

Budeme rádi, pokud budeme moct využít naši expertízu i pro Vaši obec, aby byla řádně připravena na neočekávanou povodeň nebo jakákoliv jiná rizika.

O společnosti

Crisis Consulting s.r.o. je stabilní česká společnost, která na trhu funguje již od roku 2010. Zakládáme si na tom, abychom dokázali našim klientům zejména z řad místních samospráv garantovat ten nejlepší servis, a to jak po stránce vysoké odbornosti, tak vždy vstřícného a ochotného jednání.

Hlavním oborem našeho podnikání je poradenství v oblasti vodního hospodářství, což obnáší především tvorbu (digitálních) povodňových plánů, které pro samosprávy představují klíčový nástroj pro co nejúspěšnější zvládnutí povodní jakéhokoliv stupně závažnosti. V rámci zpracování povodňových plánů zajišťujeme obcím i dodání souvisejících hlásných a varovných systémů, ať už přímo nebo ve spolupráci s osvědčenými partnery.

S povodňovými riziky a jejich zmáháním souvisí i další těžiště našich aktivit, kterým je krizový management a vypracování krizových plánů. Na základě bohatých zkušeností z akademické oblasti i praxe jsme připraveni poskytnout samosprávám krizové poradenství a tvorbu souvisejících dokumentů a plánů, díky kterým budou připraveny na krizové situace a jejich řešení.

S ohledem na skutečnost, že zpracování výše uvedených plánů ukládá dotčeným subjektům zákon (zejména vodní zákon a krizový zákon), je zpravidla možné náklady na jejich tvorbu z významné části hradit z dotačních výzev podpořených Evropskou unií, jaké vypisuje např. Státní fond životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Součástí našeho servisu poskytovaného samosprávám je proto i vyřízení příslušné dotace, v čemž jsme díky skutečně odborně zpracovaným podkladům a z toho vyplývajícím dlouhodobě vynikajícím vztahům s poskytovateli dotací mimořádně úspěšní. Nejlepším důkazem je, že jsme dokončili již více než 100 projektů z Operačního programu Životní prostředí a úspěšnost přidělení dotace pro žadatele dosahuje 100 %.

Budeme rádi, pokud budeme moct využít naši expertízu i pro Vaši obec, aby byla řádně připravena na neočekávanou povodeň nebo jakákoliv jiná rizika.

přehrada
záplavy

Činnost

Prohlédněte si nabídku našich činností

Další činnost

 • Lokální hlásné a varovné systémy

 • Tvorba a zpracování krizových plánů

 • Mapování povodňových rizik

 • Zavedení dat do databáze POVIS

 • Školení povodňových komisí

 • Zpracování posudků

 • Geodetické zaměření profilů vodních toků doplněných výkresovou dokumentací

 • Stanovení stupňů povodňové aktivity

 • Povodňové plány vlastníků nemovitostí

 • Zpracování žádostí o dotace z širokého spektra operačních programů

Činnosti

Prohlédněte si nabídku našich činností

Další činnost

 • Lokální hlásné a varovné systémy

 • Tvorba a zpracování krizových plánů

 • Mapování povodňových rizik

 • Zpracování databáze POVIS

 • Školení povodňových komisí měst a obcí

 • Zpracování žádostí o dotace z operačních programů

 • Zpracování posudků

 • Odborné zaměření koryt řek

 • Stanovení stupňů povodňové aktivity

 • Povodňové plány vlastníků nemovitostí

ㅤㅤ

Kontakt

Crisis Consulting  s.r.o.

Trnová 243,  252 10 Trnová

Praha-západ

IČO: 634 68 531

DIČ: CZ 634 68 531

E-mail: criconsu@gmail.com

Datová schránka: iu7x9nw

RNDr. Jaroslav Tupý
RNDr. Jaroslav TupýJednatel společnosti

mapové servery, krizový management

tel.: 777 340 384
e-mail: jptupy@gmail.com
Ing. Jana Zálešáková
Ing. Jana ZálešákováJednatelka společnosti

vodní hospodářství

tel.: 608 960 040
e-mail: criconsu@gmail.com
Mgr. Lukáš Holeček
Mgr. Lukáš HolečekProjektový manažer

digitální povodňové plány, žádosti o dotace, právní služby

tel.: 607 903 686
e-mail: lukas.holecek@cricon.cz