Domů2024-04-29T10:19:33+02:00

O společnosti

přehrada
záplavy

Crisis Consulting s.r.o. je stabilní česká společnost, která na trhu funguje již od roku 2010. Zakládáme si na tom, abychom dokázali našim klientům zejména z řad místních samospráv garantovat ten nejlepší servis, a to jak po stránce vysoké odbornosti, tak vždy vstřícného a ochotného jednání.

Hlavním oborem našeho podnikání je poradenství v oblasti vodního hospodářství, což obnáší především tvorbu (digitálních) povodňových plánů, které pro samosprávy představují klíčový nástroj pro co nejúspěšnější zvládnutí povodní jakéhokoliv stupně závažnosti. V rámci zpracování povodňových plánů zajišťujeme obcím i dodání souvisejících hlásných a varovných systémů, ať už přímo nebo ve spolupráci s osvědčenými partnery.

S povodňovými riziky a jejich zmáháním souvisí i další těžiště našich aktivit, kterým je krizový management a vypracování krizových plánů. Na základě bohatých zkušeností z akademické oblasti i praxe jsme připraveni poskytnout samosprávám krizové poradenství a tvorbu souvisejících dokumentů a plánů, díky kterým budou připraveny na krizové situace a jejich řešení.

S ohledem na skutečnost, že zpracování výše uvedených plánů ukládá dotčeným subjektům zákon (zejména vodní zákon a krizový zákon), je zpravidla možné náklady na jejich tvorbu z významné části hradit z dotačních výzev podpořených Evropskou unií, jaké vypisuje např. Státní fond životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Součástí našeho servisu poskytovaného samosprávám je proto i vyřízení příslušné dotace, v čemž jsme díky skutečně odborně zpracovaným podkladům a z toho vyplývajícím dlouhodobě vynikajícím vztahům s poskytovateli dotací mimořádně úspěšní. Nejlepším důkazem je, že jsme dokončili již více než 100 projektů z Operačního programu Životní prostředí a úspěšnost přidělení dotace pro žadatele dosahuje 100 %.

Budeme rádi, pokud budeme moct využít naši expertízu i pro Vaši obec, aby byla řádně připravena na neočekávanou povodeň nebo jakákoliv jiná rizika.

O společnosti

Crisis Consulting s.r.o. je stabilní česká společnost, která na trhu funguje již od roku 2010. Zakládáme si na tom, abychom dokázali našim klientům zejména z řad místních samospráv garantovat ten nejlepší servis, a to jak po stránce vysoké odbornosti, tak vždy vstřícného a ochotného jednání.

Hlavním oborem našeho podnikání je poradenství v oblasti vodního hospodářství, což obnáší především tvorbu (digitálních) povodňových plánů, které pro samosprávy představují klíčový nástroj pro co nejúspěšnější zvládnutí povodní jakéhokoliv stupně závažnosti. V rámci zpracování povodňových plánů zajišťujeme obcím i dodání souvisejících hlásných a varovných systémů, ať už přímo nebo ve spolupráci s osvědčenými partnery.

S povodňovými riziky a jejich zmáháním souvisí i další těžiště našich aktivit, kterým je krizový management a vypracování krizových plánů. Na základě bohatých zkušeností z akademické oblasti i praxe jsme připraveni poskytnout samosprávám krizové poradenství a tvorbu souvisejících dokumentů a plánů, díky kterým budou připraveny na krizové situace a jejich řešení.

S ohledem na skutečnost, že zpracování výše uvedených plánů ukládá dotčeným subjektům zákon (zejména vodní zákon a krizový zákon), je zpravidla možné náklady na jejich tvorbu z významné části hradit z dotačních výzev podpořených Evropskou unií, jaké vypisuje např. Státní fond životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Součástí našeho servisu poskytovaného samosprávám je proto i vyřízení příslušné dotace, v čemž jsme díky skutečně odborně zpracovaným podkladům a z toho vyplývajícím dlouhodobě vynikajícím vztahům s poskytovateli dotací mimořádně úspěšní. Nejlepším důkazem je, že jsme dokončili již více než 100 projektů z Operačního programu Životní prostředí a úspěšnost přidělení dotace pro žadatele dosahuje 100 %.

Budeme rádi, pokud budeme moct využít naši expertízu i pro Vaši obec, aby byla řádně připravena na neočekávanou povodeň nebo jakákoliv jiná rizika.

přehrada
záplavy

Činnost

Prohlédněte si nabídku našich činností

Činnost

Prohlédněte si nabídku našich činností

ㅤㅤ

Kontakt

Crisis Consulting  s.r.o.

Trnová 243,  252 10 Trnová

Praha-západ

IČO: 634 68 531

DIČ: CZ 634 68 531

E-mail: criconsu@gmail.com

Datová schránka: iu7x9nw

RNDr. Jaroslav Tupý
RNDr. Jaroslav TupýJednatel společnosti

mapové servery, krizový management

tel.: 777 340 384
e-mail: jptupy@gmail.com
Ing. Jana Zálešáková
Ing. Jana ZálešákováJednatelka společnosti

vodní hospodářství

tel.: 608 960 040
e-mail: criconsu@gmail.com
Mgr. Lukáš Holeček
Mgr. Lukáš HolečekProjektový manažer

digitální povodňové plány, žádosti o dotace, právní služby

tel.: 607 903 686
e-mail: lukas.holecek@cricon.cz