Tvorba a zpracování povodňových plánů

Tvorba a zpracování povodňových plánů2019-03-18T13:30:11+01:00

Povodňový plán je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany v České republice. Obsahuje podrobné rozdělení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi.

Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí.

Možné rizika, stupně povodňové aktivity, ohrožené objekty, řízení a koordinace povodňových komisí.

Při zpracování povodňových plánů zajišťujeme veškerá nutná stanoviska, souhlasy a vyjádření dotčených orgánů. Dále provádíme každoroční aktualizace povodňového plánu včetně školení členů povodňové komise. Povodňové plány splňuji veškeré technické normy