Odborné stanovení spa

Odborné stanovení spa2019-03-18T13:51:41+01:00

Při navrhování umístění a zvažování o včasném varování obyvatelstva před vzrůstem hladin vodních toků poskytujeme výpočty stanovení jednotlivých SPA v daných profilech, ať už výškového zaměření (HP kategorie C), tak dosahovaných průtoků (HP kategorie B, A) a návrhy rozložení stupnic limnigrafických latí, připojovaných ke konkrétnímu hlásnému profilu.