Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi2019-03-18T13:48:30+01:00

Ochrana aktivní a pasivní. Na základě analýzy záplavových území, historických povodních nebo záplav v daném území navrhujeme a posuzujeme přijatá protipovodňová opatření – fixní, mobilní, stálá, dočasná, opatření pro rodinné domy, instituce, areály pro výrobu nebo skladování aj.