Lokální hlásné a varovné systémy

Lokální hlásné a varovné systémy2019-03-18T13:42:41+01:00

Jejich funkce u povodní, včetně včasného varování, nabízíme aktivní řešení s vhodným výběrem míst instalace.

Zpracováváme studii LVS/LHS s odborným posouzením vhodného místa, pro správnou funkci včasného varování.

Data zpracováváme ve vlastní aplikaci s možnosti ukládání dat na vlastním serveru…

Pro obce po toku zpracováváme postupové doby s možnosti včasného varování obcí po toku, významná aplikace jsou tzv. budíky pro včasné varování, viz náhled do aplikace: