Havarijní plány

Havarijní plány2019-03-18T13:53:18+01:00

Havarijní plán dle zákona o vodách

Dle zákona o vodách 254/2001 Sb. a navazujících musí mít všechny subjekty, které zacházejí se závadnými látkami ve větším rozsahu, zpracovaný platný a schválený havarijní plán. Havarijní plánování a náležitosti plánu dále upravuje vyhláška 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kromě havarijních plánů řeší vodní zákon rovněž povodňové plány, kde pro právnické i fyzické osoby jsou dále vyžadovány povodňové plány vlastníků nemovitostí rovněž v digitální podobě.

Zpracování havarijního plánu

Subjektům nakládajícím se závadnými látkami, jako jsou například zemědělská družstva, sklady ohrožujících nebo nebezpečných látek, zimní stadióny, sklady PHM a další, nabízíme kompletní zpracování havarijního plánu na základě zákona o vodách 254/2001 Sb., z něj vycházející vyhlášky 450/2005 Sb. a dalších platných legislativních předpisů. Samozřejmostí je rovněž zajištění veškerých potřebných stanovisek, souhlasů a vyjádření.

Zpracování povodňového a havarijního plánu stavby

Pro potřeby dokumentace pro stavební povolení klientům zpracováváme také havarijní plán stavby. Spolu s havarijním plánem stavby zpracováváme rovněž povodňové plány staveb, oboje včetně zajištění nezbytných vyjádření.

Aktualizace havarijního plánu

Naše společnost nabízí klientům kromě vypracování nového havarijního plánu také aktualizaci či doplnění a přepracování stávajících havarijních plánů, zejména s ohledem na legislativní změny v souvislosti s novelou vyhlášky 450/2005 Sb. z roku 2011.

Interaktivní digitální havarijní plán

Zákazníkům se specifickými požadavky a nároky nabízíme zpracování interaktivní digitální podoby havarijního plánu. Tato moderní podoba havarijního plánu v interaktivní digitální formě umožňuje snazší aktualizaci údajů, zrychluje a zefektivňuje práci a především poskytuje mnohem přehlednější a dynamičtější zobrazení informací, a to zejména grafických (plány, evakuační trasy, mapy, nákresy, tabulky a výpočty).

Školení v oblasti tvorby havarijních plánů

Dále nabízíme školení v oblasti havarijního plánování a tvorby havarijních plánů. Součástí školení je například kurz, který zájemce naučí, jak si zpracovat nový havarijní plán nebo aktualizovat stávající havarijní plán včetně všech náležitostí, a rovněž jej upozorní na všechny povinnosti související s danou problematikou.