OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – Harmonogram výzev pro rok 2020

Oblast podpory:

Prioritní osa 1

ČISTOTA VODY

specifické cíle – oblast podpory

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

http://www.opzp.cz/

2020-07-06T14:41:05+02:002. 8. 2019|Novinky|