Odborné zaměření koryt řek – řezy

Odborné zaměření koryt řek – řezy2019-03-18T13:51:01+01:00

Podle požadavků žádostí o dotace v operačních programech Ochrany před povodněmi provádíme geodetické zaměření profilů vodních toků (příčných, podélných) doplněných výkrasovou dokumentací a počítáme sklonitosti řečišť a profilů v místech plánovaných hlásných profilů nebo navrhovaných protipovodňových opatření.