Crisis consulting

O společnosti

V současné době se zaměřuje na aktuální potřeby vznikající ve společnosti v důsledku mimořádných událostí, především pak na aktivní podporu řešení krizových situací, jako jsou povodně, tvorbu povodňových plánů, preventivní ochranu před povodněmi, ekologické havárie, ochranu spodních vod a životního prostředí  aj. 

Společnost taky zabezpečuje zpracování žádosti o dotace jako i kompletní řízení veřejných zakázek v souladu s novelou zákona o veřejných zakázkách.

Statutární zástupce CRISIS CONSULTING s.r.o.

Jednatelé společnosti :

RNDr. Jaroslav Tupý,  informatika web a GIS,               tel. +420 777 340 384

Ing. Jana Zálešáková, vodní hospodářství a projekty,  tel. +420 608 960 040

Kontakty

RNDr. Jaroslav Tupý, informatik web a GIS,  

tel. +420 777 340 384

Ing. Jana Zálešáková, vodní hospodářství a projekty,  

tel. +420 608 960 040

 

Historie

Společnost CRISIS CONSULTING s.r.o. byla založena v roce 1995 a od data svého vzniku prohlubuje svouji činnost v oblasti krizového řízení a protipovodňové ochrany.