Crisis consulting

Mapování povodňových rizik

S návazností na Územní plánování, vyhledávání zdrojů možných rizik a ohrožených uzemí