Crisis consulting

Lokální hlásné a varovné systémy

Jejich funkce u povodní, včetně včasného varování, nabízíme aktivní řešení s vhodným výběrem míst instalace