Crisis consulting

Digitální povodňové plány

Naplňování povodňových plánů v rámci systému POVIS