Crisis consulting

Tvorba a zpracování povodňových plánů

Možné rizika, stupně povodňové aktivity, ohrožené objekty, řízení a koordinace povodňových komisí