Crisis consulting

Crisis Consulting s.r.o

Sídlo společnosti a korespondenční adresa:

Crisis Consulting s.r.o
Kopánky 1230
686 05 Uherské Hradiště

Jednatelé společnosti :

RNDr. Jaroslav Tupý, informatik GIS,                                      tel. +420 777 340 384
Ing. Jana Zálešáková, vodní hospodářství, řízení projektů, tel. +420 608 960 040

 : 634 68 531     DIČ : CZ63468531
email: criconsu@gmail.com
ID datové schránky :  iu7x9nw

 

Krizové řízení v praxi

zpracování Zpráv o povodni pro obce a města